Laman Utama

Jumaat, 2 Julai 2010

MODUL PRS ringkas


SIAPA ITU PRS

- pelajar yang dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan menolong.
- Peka, berminat, cakna dan bersedia membantu sekolah
- BUKANNYA MENYELESAI MASALAH/ PEMBERI NASIHAT

MATLAMAT MEWUJUDKAN PASUKAN PRS DI SEKOLAH

- Membantu sekolah mengurangkan salah laku disiplin pelajar.
- Membina budaya kasih mesra dan bantu-membantu sesama pelajar
- Membentuk budaya menghormati guru, rakan dan lain-lain
- Membantu membina pelajar memiliki keyakinan diri
- Memupuk jati diri, kestabilan, toleransi dan rela membantu dalam kalangan pelajar
yang baru memasuki usia remaja
- Memupuk remaja menjadi orang dewasa yang matang


OBJEKTIF

- Membina pasukan PRS yang terlatih dalam memberi pertolongan kepada rakan-
rakan
- Melatih PRS beberapa kemahiran asas yang membolehkan mereka berkomunikasi dengan berkesan
- Membantu sekolah menangani masalah salah laku secara tak formal dengan
menggunakan pengaruh positif PRS
- Membina perkhidmatan sokongan kepada UBK bagi memenuhi keperluan dalam
perkhidmatan menolong.FUNGSI DAN PERANAN PRS

- Sebagai ‘kawan yang berkesan’ dan saluran tak formal bagi kawan-kawan
mencurahkan perasaan mereka
- Sebagai ‘peninjau rasa’ kawan-kawan bagi memudahkan Guru Kaunseling
melakasanakan program yang bercorak perkembangan diri, menghalang dan
intervensi krisis.
- Menjadi ‘penghubung’ kepada PBK apabila difikirkan perlu terutama kes-kes yang
memerlukan rujukan.

MOTTO PRS

"BANTU DIRI UNTUK MEMBANTU ORANG LAIN"

Maknanya :

“PRS perlu lengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dapat meningkatkan POTENSI diri. Setelah itu, barulah PRS dapat membantu rakan-rakan lain supaya dapat mencapai dan menikmati apa yang dialami oleh PRS”.

ETIKA PRS

- AMANAH dalam menyimpan rahsia

- MENGHORMATI HAK RAKAN-RAKAN yang berkongsi perasaan dan menerima mereka tanpa prasangka (terima tanpa syarat)

- Memberi pertolongan dengan jujur

- Fahami / tahu batasan kemampuan diri

- Menghormati sekatan agama/ peraturan sekolah/ budaya setempat

- Merujuk kes yang rumit kepada Guru Kaunseling


ASPEK PERTOLONGAN PRS SECARA FORMAL

 1. PROJEK TUTOR-TUTI

 1. PROJEK ADIK ANGKAT
 2. PROGRAM ORIENTASI PELAJAR
 3. MEMBENTUK KUMPULAN BELAJAR
 4. MENJADI FASILITATOR PROGRAM/ LDK
 5. Menyertai program/ aktiviti UBK – mengendalikan kursus kemahiran asas PRS, ceramah, bengkel, kempen, pameran, pertandingan dll.
 6. PROJEK KERJASAMA DENGAN PRS sekolah lain

ASPEK PERTOLONGAN PRS SECARA TIDAK FORMAL

 1. MENJADI KAWAN YANG PEKA DAN BERKESAN
 2. MENDENGAR DENGAN EMPATI DAN MEMBERI RESPON YANG MENGGALAKKAN
 3. MELIHAT MASALAH DENGAN OBJEKTIF
 4. MENJADI SALURAN MEMPEROLEH MAKLUMAT PELAJAR BAGI GURU KAUNSELING/ GURU-GURU LAIN – khasnya tentang masalah dan keperluan pelajar

SEBAGAI PRS, PERKARA YANG BOLEH DILAKUKAN ADALAH :

 1. pemudahcara dalam keadaan terbuka, penuh kepercayaan, selesa & empati
 2. menerima rakan tanpa syarat/ mengukur
 3. mendengar, menjelas & membantu rakan melihat beberapa alternative sebelum membuat keputusan
 4. memberi sokongan untuk rakan mengambil langkah yang positif
 5. mematuhi kerahsiaan
 6. menyedari bukan semua masalah boleh diselesaikan
 7. berbincang & membantu rakan yg menghadapi masalah harian
 8. memimpin rakan melihat masalah dgn lebih objektif/ jelas & menggalak mereka mencari jalan penyelesaian sendiri – supaya belajar melalui pengalaman
 9. merujuk kes berat kepada Guru Kaunseling & menjadi ’orang tengah’ kepada rakan untuk menemui Guru Kaunseling @ orang yg lebih arif
 10. menjalankan projek membantu sambil mempengaruhi rakan lain untuk melibatkan diri
 11. mengutamakan kesejahtraan diri dan memahami limitasi/ batasan diri untuk membantu rakan

SEBAGAI PRS, PERKARA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN ADALAH :

 1. mengawal, berkhutbah @ mendesak rakan tentang apa yang harus mereka lakukan
 2. membuat kesimpulan awal & cuba mengubah mereka
 3. memberi nasihat/ cadangan penyelesaian untuk diikuti
 4. menyelamatkan rakan dengan membuat sesuatu yang sepatutnya dilakukan sendiri oleh rakan
 5. bercerita dengan orang lain (pecah amanah/ rahsia)
 6. mengharapkan semua masalah boleh selesai dengan segera
 7. bertindak menyelesaikan masalah rakan
 8. menghadapi sendri masalah yang runcing sehingga mengganggu ketenteraman jiwa
 9. menjalankan projek bersendirian & mengenepikan PRS lain
 10. terlibat dengan masalah rakan secara peribadi sehingga mengganggu pelajaran dan perasaan.
 11. berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi mendalam (krisis)


1 ulasan: